تاریخچه ورود یو پی وی سی ایران

تاریخچه ورود یو پی وی سی ایران, بزرگترین شرکت پنجره دوجداره یو پی وی سی, معروف ترین شرکت ساخت پنجره های دوجداره upvc, ارزان ترین شرکت پنجره دوجداره,upvc

بهمن ۲, ۱۳۹۴

تاریخچه پنجره دوجداره یو پی وی سی ایران

تاریخچه ورود پنجره دوجداره یو پی وی سی ایران اشاره: اولین پنجره های یوپی وی سی Unplasticised Poly Vinyl Chloride  دراوایل دهه ۱۹۶۰ و در آلمان ساخته شده،با وجوداین حرکت بعدی در توسعه یوپی وی سی برای این صنعت مشکلاتی را ایجاد نمود. بعنوان مثال عوامل نرم کننده که برای ایجاد انعطاف پذیری در دمای پائین به آن اضافه می شد از پی وی سی خارج می شد و ماده متخلخلی را بوجودمی آورد که […]