ویژگی یراق روتو
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵
اندازه گیری پنجره دوجداره
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

نگهداری یراق آلات روتو

یراق پنجره

نگهداری یراق آلات روتو

پنجره ای که شما تولید کرده اید کیفیت بالای یراق آلات Roto را دارد. این یعنی سهولت استفاده، کارایی عالی و دوام طولانی. کارایی و وضعیت یراق آلات باید مطابق ضوابط زیر بررسی گردد:

عملکرد روان

ثابت و محکم بودن یراق آلات

فرسایش و خوردگی یراق آلات

آسیب دیدگی یراق آلات

عملکرد روان

عملکرد روان یراق آلات را میتوان به وسیله حرکت دستگیره ارزیابی کرد. گشتاور قفل شدن و باز شدن دستگیره پنجره براساس استاندارد نرمال صنعتی آلمان با مقدار حداکثر ۱۰ نیوتن بر متر تعیین شده است. بازرسی را میتوان با یک آچار انجام داد. عملکرد روان را با گیریس کاری و روغنکاری و یا با رگلاژ یراق آلات میتوان بهبود بخشید. یراق آلات دو حالت بازشوی Roto برای امکان رگلاژ دوبعدی و سه بعدی طراحی شد ه اند. رگلاژ نادرست یا نامناسب یراق آلات میتواند باعث شود پنجره دیگر عملکرد مطلوب نداشته باشد .

ثابت و محکم بودن یراق آلات

عملکرد پنجره و کارائی امنیتی آن به محکم بودن یراق آلات بستگی دارد. پایداری و محل جایگذاری هر کدام از پیچ ها باید امتحان شود. برای مثال پیچ هائی که شل شده یا شکسته شده اند به سرعت باید سفت شوند یا تعویض گردند.

فرسایش و خوردگی یراق آلات

تمام اجزای مرتبط با عملکرد یراق آلات باید برای اجتناب از فرسایش و خوردگی براساس اطلاعات ما روانکاری یا روغ نکاری شوند.

آسیب دیدگی یراق آلات

اجزای آسیب دیده یراق آلات باید جایگزین شوند به ویژه اگر در ارتباط با اجزای تکیه گاه باشند.

با روغ نکاری و گریس کاری مداوم کلیه اجزای مرتبط با یراق آلات در چهارچوب و لنگه (حداقل یکبار در سال) عملکرد روان یراق آلات را حفظ کنید و در مقابل فرسایش و خوردگی زودرس از آنها محافظت کنید. زبانه های مخفی از جنس فولاد برای جلوگیری از سایش غیرضروری نیاز به گیریس کاری مداوم دارند . به علاوه مکان پیچها باید بررسی گردند. پیچهای شل شده باید توسط یک شرکت متخصص جایگزین شوند.

لطفا از روغن یا گیریس بدون اسید و غیر رزینی استفاده نمائید.