استحکام پنجره یو پی وی سی

 با پیشرفت صنعت ساختمان در بحث مقاوم سازی در برابر زلزله و کم کردن خسارات احتمالی نیز مباحث جدید و مفیدی حاصل شده است که در معماری نوین در صنعت ساختمان همواره شاهد تحول روزانه در ایمن سازی معماری هستیم .

همان طور که می دانید با بررسی حرکات سازه در زلزله به این نتیجه رسیده اند که ساختمان های با نماهای متریال غیر منعطف مثل فلز و سیمان در یک طرف سازه بار مرده ایجاد کرده و باعث پیچش سازه در هنگام زلزله می شوند .لذا استفاده از پنجره های یو پی وی سی بهترین گزینه برای رفع مشکل فوق می باشد و درب و پنجره یو پی وی سی نه تنها باعث سبک سازی سازه ساختمان می شود بلکه با رفع مشکل فوق درب و پنجره یو پی وی سی. بهترین گزینه جایگزین پنجره های فلزی و درب و پنجره های چوبی در بحث ایمن سازی می باشد.

در زلزله های مختلفی که با مقیاس متفاوتی در جهان رخ داده است به وضوح می توان نقش تعیین کننده درب و پنجره یو پی وی سی را در پایین آوردن میزان تلفات و صدمات مشاهده کرد. ساختار ایده آل پروفیل باعث می شود که در ارتعاشات خفیف شیشه های دو جداره پنجره دو جداره یو پی وی سی لرزه را تحمل کرده و در لرزه های شدید پرو فیل های استفاده شده در درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی مانع از هم پاشیدگی و خطر ساز شدن فریم های یو پی وی سی می شود. قیمت درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی نیز به ما این اجازه را می دهد تا محصولی ایمن را با قیمت همسان با سایر محصولات تهیه و بکار ببندیم.

شرکت پنجره ماندگار با ارئه درب و پنجره یو پی وی سی مرغوب تا کنون موفق بوده است که رضایت مصرف کنندگان این محصولات را جلب نماید.