اولین سازننده پنجره دوجداره ایران

اولین سازننده پنجره دوجداره ایران, ورود یو پی وی سی به ایران, بزرگترین تولید کننده پنجره دوجداره ایران, بهترین سازننده پنجره UPVC دوجداره ایران, اولین UPVC

بهمن ۲, ۱۳۹۴
پنجره یو پی وی سی در ایران

تاریخچه پنجره دوجداره یو پی وی سی ایران

تاریخچه ورود پنجره دوجداره یو پی وی سی ایران اشاره: اولین پنجره های یوپی وی سی Unplasticised Poly Vinyl Chloride  دراوایل دهه ۱۹۶۰ و در آلمان ساخته شده،با وجوداین حرکت بعدی در توسعه یوپی وی سی برای این صنعت مشکلاتی را ایجاد نمود. بعنوان مثال عوامل نرم کننده که برای ایجاد انعطاف پذیری در دمای پائین به آن اضافه می […]